“SELUWANG”

ILustrasi dari Google (rainbow abstract)
Spread the love
1,184 Views

“Seluwang Kebanjeran”

:: Elly Dharmawanti

Tunggak tedoh juk seluwang jebanjeran
Mak ketantuan lagi
Mak pandai menempatkan diri
Hurik lom dunia ji mesti wat prinsip sai tipegung
In selamat dunia akhirat
Kindang kik haga repa iya juga sai bangik di hati
Jelas mak menjadi
Mani ram hurik ji
Mesti pujama, seandanan jama puwari indai kanca
Sekenyuwohan ulih hal hal sai mak mehalok
mak kintu manjak panjakko  jal ni hati
Dang tigeguwai keriloh juk reno da’a

Seluwang Segaga Herak


:: Elly Dharmawanti

Mati tayor guwai seno da’a
Seluang segaga herak
Sepira ni mawat utoh kik pecoh muwari
Ulih sesikut sikutan
sehelek helek an
Mak ngeranyaman lagi
Mak nyadak kiri kanan
Kik sai duri dang tiguwaikon lagi keriloh seno
Meliom daleh jadi kicikan ni hulun
Kintu ancak nyepok rencaka bareh
Jawohkon lapahan
Akal tikejungkon
Pengliak tiberak kon

Print Friendly, PDF & Email

Related posts