“Nge’Lama & Nge’Lebu”

Kartun Simomot
Spread the love
1,131 Views

“Nge’lama”
..:: Elly Dharmawanti

Ngelama niku anak
Mak bak mu adu tiram
Silau juga tamong rik kajongmu
Sai adu mereruyuhan
Ngelama niku anak
Usung sunyin ni umpu
In tian pandai asal muasal kehurik an
Maklamon pengharapan anak
Maklebeh badan munyaiyan
Dipekon sai mangi ji tanno
Tiram sekam mak ketahan
Kindang mani Dunia jawoh
Makdacok ram risok sesilauan
Kindang payu do iya
Maklebeh ram sedu’a an

“nge’lebu”
..:: Elly Dharmawanti

Guwai cerita jama sanak dilamban
Asal usul kehurik an
Nge’lebu niku nakan
Jama sekam di unggak ji
Kapan wat segala guwai
minak muwari sunyin ni
Dang lupa jak ingok an
Kukun’nan kecadangan
Tayuhan balak lunik ni
Keni pandai sekam diunggak ji
Kekalau wat penulung ni
Pak iya cutik kindang bunyi ni
Pak mak menemon kindang kahut ni

Print Friendly, PDF & Email

Related posts